Wishing Well Crystals

Gwefan: http://www.wishingwellcrystals.com
E-bost: wishingwellcrystals@gmail.com

Mae gan bob grisial deimlad, mae gan bob un egni ac mae gan bob egni ystyr. Felly dyna pam mai Wishing Well Crystals yw’r anrheg perffaith gydag ystyr, i unrhyw un ar unrhyw achlysur – penblwyddi, anrhegion i westeion priodas/anrhegion priodas, Sul Y Mamau, Sul Y Tadau, Diwrnod Santes Dwynwen a San Ffolant neu efallai anrheg i chi’ch hun.

Dwi’n credu bod crisialau yn ffordd o ddweud rhywbeth heb orfod dweud nac egluro dim byd; maent yn anrhegion arbennig a dwi’n gobeithio y bydd anrheg Wishing Well Crystals yn rhoi egni cadarnhaol i fywyd person.