Vanilla Jewellery

ENGLISH

Facebook: facebook.com/vanillaJewellery
Gwefan: www.vanillawales.co.uk

Vanilla Jewellery – busnes micro yn Rhuddlan, Gogledd Cymru. Mae’r perchennog a’r cynllunydd, Vicky yn creu popeth â llaw gan ddefnyddio clai polymer. Mae pob darn yn unigryw ac mae Vanilla yn cael eu hadnabod drwy gyfuniadau lliwiau bendigedig.

Mae’r cynnyrch yn cynnwys cymysgedd o bendant, clustdlysau, broesau ac addurn bagiau calon wedi’i siapio â llaw gydag amrywiaeth o batrymau arnynt, yn ogystal a detholiad o glustdlysau styd a rhai hir anarferol, cadwyni a breichledi gleiniau fydd yn apelio at gynulleidfa eang ac am brisiau cystadleuol.