The Art File

Mae The Art File yn Gyhoeddwyr annibynnol sydd wedi ennill gwobrau yn Nottingham, sydd yn arbenigo mewn dylunio, cynhyrchu a chyflenwi Cardiau Cyfarch, Papur ysgrifennu cymdeithasol, pecynnau rhodd a chynnyrch Nadolig unigryw ac ysbrydoledig i fasnachwyr deallus ledled y byd. 

Maent yn dathlu 25 mlynedd eleni, mae The Art File wedi creu nifer o gasgliadau pecynnu rhodd a chardiau cyfarch bob dydd newydd sbon sydd wedi cael eu croesawu’n fawr. Yn ddiweddar bu i The Art File lansio ei gasgliad Nadolig a ddisgwyliwyd ac sydd wedi ennill nifer o wobrau, a byddant ar gael i’w harchebu yn y sioe. 

Mae holl gynnyrch The Art Files yn gynnyrch cynaliadwy a ecogyfeillgar, a mae modd ailgylchu’r holl becynnu a chardiau’n llawn, ac wedi’u tarddu o goedwig cynaliadwy FSC.