Teithio a Llety

ENGLISH

Prif Gysylltiadau Cludiant

Mae Venue Cymru tua 10 munud o gerdded o orsaf drenau Llandudno (Prif Linell Arfordir y Gorllewin) a Chanol Tref Llandudno. Mae Venue Cymru 4 milltir oddi wrth yr A55 ac mae’n cymryd tua 8 munud mewn car, sy’n golygu ei fod yn hygyrch o bob rhan o Ogledd Orllewin Lloegr a thu hwnt ar yr M62/M56. O Gyffordd 19 yr A55, dilynwch arwyddion am Landudno a chymerwch yr A470 (Ffordd y Cymry Brenhinol), yna dilynwch yr arwyddion ffordd brown sy’n dangos Venue Cymru.

Trenau

Ceir gwybodaeth am Deithio ar y Trên yma.

Wrth adael gorsaf Llandudno, ewch i’r chwith a dilynwch Vaughan Street, ewch yn eich blaen nes byddwch yn uno â Mostyn Broadway. Oddi yma, ewch yn eich blaen i lawr Mostyn Broadway a bydd Venue Cymru ar y chwith, wedi i chi fynd heibio Canolfan Nofio Llandudno.

Ar Awyren neu Long

Mae Venue Cymru tua 66 milltir (1 awr 20 munud) o Faes Awyr John Lennon Lerpwl ar yr M56/A55 a 44 milltir (49 munud) o Borthladd Caergybi ar yr A55.

Aros yn Llandudno

Llandudno yw’r berl yng nghoron dwristiaeth Gogledd Cymru.  Mae digonedd o bethau i’w gwneud yn Llandudno, er enghraifft mynd am dro hamddenol ar bier mwyaf Cymru, teithio i fyny’r Gogarth ar dramffordd debyg i San Francisco neu fynd i fyny i’r entrychion ar lwybr car cebl hiraf y DU, heb sôn am y traethau a’r golygfeydd bendigedig, sy’n gwneud Llandudno yn gyrchfan ddelfrydol ar gyfer gwyliau byr.

Ceir gwybodaeth am lety yn Llandudno yma.