SkinacareBOOtique

Gwefan: http://www.skincarebootique.co.uk
Ebost: skincarebootique@gmail.com

Facebook / Instagram: skincarebootique

Mae SkincareBOOtique yn creu nwyddau sebon ecogyfeillgar â llaw ym Mhowys, gan ddefnyddio olew naturiol, menyn ac olew naws.

Mae pob darn o sebon yn cael ei wneud, ei fowldio a’i dorri’n unigol cyn treulio chwe wythnos yn caledu.

Rydym hefyd yn cynnwys darnau unigol o sebon ar gyfer pecynnau croeso mewn llety gwyliau neu i’w rhoi ar fyrddau mewn gwledd briodas ac ati. Mae modd addasu sebonau a labeli i bob cwsmer.