Parcio yn Ffair Wanwyn Cymru

ENGLISH

Gwybodaeth am Barcio

Gellir parcio mewn maes parcio talu ac arddangos y tu ôl i Venue Cymru neu ar y promenâd o flaen y lleoliad.

Mae’r cyfraddau parcio ar y promenâd yn amrywio yn ôl y tymor:

1 Hydref tan 30 Ebrill

10am – 4pm (Dydd Llun i ddydd Sul)

Hyd at 4 awr = £2.00

Hirach na 4 awr = £3.00

Ceir cyfraddau dydd a nos ym maes parcio 24 awr Venue Cymru:

Rhwng 7am a 5pm:

Hyd at 2 awr = £1.50

Hyd at 4 awr = £2.50
Hyd at 8 awr = £4.00
Hyd at 24 awr = £5.00

Rhwng 5pm a 7am ceir cyfradd safonol o £1.60. Mae parcio’n ddi-dâl i ddeiliaid bathodyn glas yn y mannau parcio i bobl anabl yn unig.  Mae 19 o fannau parcio i bobl anabl yn y maes parcio’r tu ôl i’r lleoliad.