Mwnci

ENGLISH

Twitter: @mwncicymru
Facebook: facebook.com/mwncicymru
Instagram: @mwncicymru


MWNCI – cwmni sy’n arbenigo mewn teganau addysgol pren sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Mae ein cynnyrch wedi’i wneud o bren cynaliadwy sydd wedi’i gymeradwyo gan yr FSC ac wedi’i anelu at siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr yn ogystal, gan chwarae rhan fach o gadw Cymru yn wlad wirioneddol ddwyieithog.