Me & McQ

Mae Casgliad Me&McQ o gardiau naid wedi’u torri â laser wedi bod yn gardiau sy’n gwerthu orau ar draws y byd.  

Wedi’u dylunio i sefyll i fyny a sefyll allan, mae’r cardiau hyn wedi bod yn fuddsoddiad gwych i’n  masnachwyr a chwsmeriaid.

Mae adolygiadau annwyl yn aml yn disgrifio pa mor dda mae’r cardiau wedi cael eu derbyn a sut maent yn cael eu cadw, nid fel cofrodd yn unig ond fel addurn parhaol neu addurn Nadolig sydd yn dod allan bob blwyddyn.

Mae pob dyluniad wedi’i greu yn fanwl gyda manyldeb gwych yn y darlun a’r strwythur papur gorffenedig. Mae’r elfennau hyn yn cyfuno i greu creadigaeth syfrdanol a llawen sydd bob amser yn cael ymateb “Wow!” gan bwy bynnag sydd yn eu gweld. Mae nifer o gwsmeriaid yn dweud wrthym fod rhaid iddynt brynu 2 o bob dyluniad fel y gallent gadw un copi ar gyfer eu casgliad eu hunain! Dyna teyrngarwch cwsmer ichi!