Lemon Tree Candle Company

ENGLISH

Gwefan: lemontreecandles.co.uk
E-bost: hello@lemontreecandles.co.uk

Instagram: @thelemontreecandlecompany
Facebook: Lemon Tree Candle Co.


Rachel a Del ydym ni, sef sefydlwyr The Lemon Tree Candle Company sydd wedi ei leoli yng nghanol Cymru. Rydym yn tywallt canhwyllau cŵyr naturiol a thoddyddion â llaw, a’r rheiny wedi eu cyfuno’n ofalus gydag olew ac arogleuon braf. Ydym hefyd yn cynhyrchu gwasgarwyr, sebon a hylifau – unrhyw beth sy’n arogli’n dda! Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i’ch cyfarfod yn y Ffair Wanwyn.