Kind Bag

Ategolion ailgylchadwy ac wedi’u ei wneud gan ddeunydd ailgylchu yn gyfan gwbl sydd yn garedig o ran enw a natur.

Mae Kind Bag yn ategolyn cynaliadwy, dan berchnogaeth fenywaidd, ffasiwn plastig ailgylchadwy, a sefydlwyd yn 2019 ac wedi’i leoli yn Nwyrain Llundain. Rydym yn creu bagiau ailgylchadwy ac ailddefnydd,, sydd wedi’u cynhyrchu yn foesegol, ac wedi eu gwneud allan o foteli plastig wedi’u hailgylchu.

Ein cenhadaeth yw grymuso pobl i fyw bywyd mwy cynaliadwy drwy greu ategolion coeth sydd yn edrych yn dda ac yn gwneud yn dda. Rydym yn ceisio ysbrydoli cenhedlaeth newydd o fasnachwyr ymwybodol sydd wedi ymrwymo i gael effaith gadarnhaol ar y gwastad. Rydym wedi achub dros 3 miliwn o foteli plastig rhag mynd i safle tirlenwi hyd yma!