JellyCat

Mae Jellycat yn wneuthurwr tegan yn Llundain a adnabyddir am greu teganau anwes meddal iawn a hyfryd. Ers ei ddechreuad yn 1999, mae cymeriadau cariadus wedi dod yn ffefryn mewn bocsys teganau plant ledled y byd.

O anifeiliaid meddal y jyngl a chreaduriaid môr i’r gwningen Bashful Bunny sydd â chlustiau mawr sy’n gwerthu orau. Mae ffrindiau ciwt Jellycat yn gwneud pobl yn hapus gyda’u ffwr a wynebau cyfeillgar. Ochr yn ochr a’i milodfa o greaduriaid gwahanol, mae’r brand Prydeinig yn cynnig amrywiaeth o deganau ac ategolion babanod o ansawdd uchel.

Breuddwyd plentyn a oedd yn hoffi jeli a chathod, mae’r enw doniol yn adlewyrchu dyluniadau dychmygol Jellycat.