James Ellis

Mae James Ellis yn dîm bach cyfeillgar sydd yn caru celf a dylunio.   Mae ganddynt gefndir mewn darlunio, dylunio a chyhoeddi, mae’r ffocws ar gynhyrchu cynnyrch papur ysgrifennu y gellir eu hailgylchu sydd wedi’u gwneud â llaw a sydd yn sefyll allan.  

Maent yn gweithio o’u stiwdio ym Mryste mewn hen ffatri baent, maent yn cynhyrchu cardiau, papur ysgrifennu a siart taldra gan ddefnyddio’r dyluniadau gan ddewis o artistiaid sefydledig a rhai newydd. Gellir ailgylchu pob cerdyn y maent yn eu cynhyrchu yn gyfan gwbl a dim plastig.   Yn ogystal maent yn rhoi 1% o’u trosiant i achosion amgylcheddol drwy’r sefydliad, 1% i’r planed.