Hillier Designs

Gwefan: http://www.amandahillier.co.uk
Facebook: facebook.com/AmandaHillierPrintmaking/
Instagram: @HillierDesigns

Rwy’n cynhyrchu cyfres o gardiau celf, printiau, anrhegion a llusernau papur darluniadol. Rwy’n cael fy ysbrydoli gan dirwedd, saernïaeth a bywyd gwyllt, ac yn dod ag ymdeimlad o le i’m gwaith y mae cwsmeriaid yn ei hoffi. Mae fy steil yn cyfuno leinoprint a chyfryngau cymysg, gan greu golwg bendant ac unigryw i fy ystod.