FSB

Yr FSB yw carfan bwyso ymgyrchol fwyaf y Deyrnas Unedig ac mae’n hyrwyddo ac yn diogelu buddiannau’r hunangyflogedig a pherchnogion busnesau bach. Mae aelodau’n cael y fantais o gyngor cyfreithiol am ddim, bancio busnes am ddim, amddiffyniad rhag ymchwiliadau treth a thribiwnlysoedd cyflogaeth yn ogystal â phrisiau gostyngedig am yswiriant, prosesu cardiau credyd, telathrebu a llawer mwy. Tanysgrifiadau yn cychwyn o ddim ond £147 y flwyddyn.

01745 362492
www.fsb.org.uk