Ffa Da

Gwefan: http://www.ffada.co.uk
E-bost: info@ffada.co.uk

Twitter / Facebook / Instagram: @ffadacoth

Rydyn ni’n Ffa Da o ran ein henw ac yn Ffa Da o ran ein natur, ac mae ein heco-ethos yn sail i bopeth a wnawn. Mae’n hollbwysig i ni ein bod yn defnyddio ffa arabica o ffynonellau moesegol i gynhyrchu’r coffi arbenigol gorau un. Rydyn ni’n eu rhostio’n ffres hyd berffeithrwydd, mewn sypiau bach, ac mae pob ffeuen goffi’n orlawn â blas.