Eirian Wyn

ENGLISH

Gwefan: http://www.eirianwyn.co.uk
E-bost: info@eirianwyn.co.uk

Twitter: @cardiaueirian
Instagram: @cardiaueirianwyn
Facebook: Cardiau Eirian Wyn

Mae cardiau Eirian Wyn yn cynllunio a chynhyrchu cardiau cyfarch ag anrhegion uingryw yn ardal Dinas Mawddwy, yng Nghanolborth Cymru.Rydym yn ffodus iawn ein bod yn cyflenwi ein nwyddau I siopao lleol, ond yn edrych ar ehongu’r busnes a chyflenwi siopao ar draws Cymru I gyd, rydym yn edrych ymlean at arddangos ein nwyddau yu y ffair wanwyn.