Cyfleoedd Marchnata

ENGLISH

Bydd yr holl arddangoswyr yn Ffair Wanwyn Cymru yn elwa o ymgyrch farchnata gref, sy’n targedu rhai sy’n gwneud penderfyniadau a phrynwyr dylanwadol. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys ymgyrchu uniongyrchol drwy’r post, e-bost, ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â hysbysebu ar-lein, sylw yn y wasg leol, hysbysebion a deunydd golygyddol mewn cylchgronau masnach allweddol a hyrwyddo wyneb i wyneb.

Bydd cwmnïau’n cael cynnwys darn 50 gair amdanynt yng nghyfeirlyfr y sioe. I asiantau sy’n cynrychioli mwy nag un cwmni, bydd rhestrau ychwanegol ar gael ar y wefan yn ddi-dâl. Bydd gofod ychwanegol i restru yng nghyfeirlyfr y sioe ar gael am £30 + TAW.