Chilly Cow Ice Cream

ENGLISH

Gwefan: http://www.chillycow.co.uk
E-bost: info@@chillycow.co.uk

Instagram: @chilly-cow
Facebook: @chillycowuk
Twitter: @chilly_cow

Mae gan y fferm fuches o 90 o wartheg brown y Swistir, sy’n eithaf anghyffredin yng Nghymru, ond gyda’u cotiau brown a’u clustiau blewog, maen nhw’n cynhyrchu llaeth blasus sy’n uwch mewn braster menyn na gwartheg eraill; perffaith ar gyfer gwneud hufen iâ blasus!

Rydym hefyd yn hoffi sôn am ein treftadaeth fel ffermwyr, y tirlun y mae’r gwartheg yn ei bori a’r manteision a ddaw yn sgil ffermydd godro i’r economi leol a’r swyddi y mae’r fferm yn eu creu. Mae Chilly Cow wedi ymrwymo i’r gymuned a masnach leol, gan gefnogi busnesau lleol lle bo modd a hyrwyddo masnach a busnes lleol.

Mae pob blas hufen iâ wedi ei ystyried yn ofalus, ei ddatblygu a phrofi ei flas (does dim prinder gwirfoddolwyr ar gyfer y gwaith hwnnw!!) Gobeithio y byddwch chi’n hoffi ein hufen iâ gymaint â ni! Anna a David x