Candle Knights Of Cymru

Gwefan: http://www.candleknightsofcymru.co.uk
Ebost: candleknightsltd@hotmail.com

Rydym yn fusnes teuluol o Wrecsam yng ngogledd Cymru sy’n arbenigo mewn Arogleuon y Cartref wedi’u gwneud â llaw. Mae gennym ystod eang o nwyddau gyda thros 50 o wahanol arogleuon, o ganhwyllau a thoddion cwyr i chwistrellau ar gyfer ystafelloedd a’r car. Mae ein holl nwyddau wedi’u cynhyrchu heb greulondeb, yn addas i Feganiaid ac mae’r deunydd pecynnu yn ecogyfeillgar.