Betibabs Designs

ENGLISH

Gwefan: http://www.betibabs.co.uk
E-bost: betibabsdesigns@yahoo.com

Facebook: @betibabsdesigns
Instagram: @betibabsdesigns

Cafodd y cynllunydd Newydd, Libby Emlyn, ei hysbrydoli i agor ei chwmni BetiBabs wrth iddi ddwdlan ei chardiau Nadolig ei hunan. Mae hi’n cynllunio’i chardiau o’i hystafell fyw yng nghefn gwlad Sir Fynwy. Mae Libby’n cynhyrchu cardiau cwbl NEWYDD unigryw a lliwgar yn y Gymraeg a’r Saesneg. Maen nhw’n gardiau llawn hwyl ac maen nhw’n serennu ymhlith y lleill. Maen nhw i gyd yn cael eu cynllunio â llaw yn electronig gan Libby ac maen nhw’n cael eu llunio yn ei dull a’i harddull hi ei hunan. Mae hi’n gwrthod bod yn hen ffasiwn ac mae llygad barcud ‘da hi am bethau trendi a chyfoes.

Mae’r enw BetiBabs yn uno enwau ei mam-gu hi a mam-gu ei gŵr. Mae Libby’n eu caru’n fawr, a bydd eu henwau’n parhau drwy’r cwmni – Beti a Babs (Barbara). Mae BetiBabs Designs yn fusnes bach â breuddwydion mawr sy’n tyfu’n glou. Dyma dro cynta’ Libby yn y Ffair Wanwyn yn Llandudno ac mae hi’n ysu am arddangos ei chardiau a’i phrintiau.