Belly Button

Cardiau cyfarch, papur a chasgliadau rhoddion Prydeinig wedi’u darlunio’n gain a phrydferth.

Ein hathroniaeth yw “Mae popeth yr ydym yn ei wneud wedi’i ysbrydoli gan ddarluniadau a graffeg ffasiwn goeth, moethus ac arwain gan dueddiadau sydd wedi’i gymysgu gyda’r eirfa gywir i gysylltu pobl, lledaenu llawenydd a dangos gofal. Dechreuodd dros 25 mlynedd yn ôl gyda Rachel, ein prif ferch greadigol yn ei stiwdio ym Manceinion.